Sílex

Història: Sílex es una nota mineral, es un aldehid amb una nota forta arbrada.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z