Dunmore, Laurence

Dunmore, Laurence

Nascut a: Essex

Història:

Nascut a Anglaterra al Comptat de Essex, va estudiar arts gràfiques al London College of Printing. Va ser treballant amb el dissenyador Howard Brown quan va lligar els seus primers contactes amb el cine, dibuixant logos i varis materials de promoció per pel•lícules com Mission de Roland Joffé. Es va convertir en grafista senior a Pentagram Design abans de crear la seva pròpia agencia, Laurence Dunmore Design, en 1986.

Després de dotze anys de concepció gràfica, sobre tot per la industria musical, tan per empreses com per artistes independents, decideix de consagrar-se completament a la realització de clips i pel•lícules publicitàries, activitat que fins aleshores feia ocasionalment. Entra a Ridley Scott Associates en 1997. Apareixerà en el magazine professional Creative Review, que el cita com un dels realitzadors de pub mes creatius i mes prometedor en 1998.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z