Greenhalgh, Howard

Greenhalgh, Howard

Nascut a: Halifax

Any naixement: 1963

Història: Howard Greenhalgh es un conegut director nascut a Halifax (Oest de Yorkshire). Ha crat uns 200 videos de artistes com Pep Shop Boys, Sting, Elton John, Soundgarden, Melanie C estan entre els seus clients. Empreses com Adidas, Nike, BBC, Reebok i Renauld també ha confiat amb ell i amb les que ha obtingut un Lleó d’Or a Cannes l’any 1993, el premi MTV Vídeo per enumerar-ne algun.

Links interès: http://www.howardgreenhalgh.com/index.html

Creacions

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z