Walsh, Baillie

Walsh, Baillie

Història: Baillie Walsh es anglès. Desprès d’haver assistit a una escola d’arts gràfiques, es va fer realitzador improvisat i roda vídeos amb els seus amics. Confiat, obert, Baillie es així, l’hi agrada agafa les coses tal com l’hi venen. A Londres, es troba amb el cantant Boy George, que li confia la realització del seu vídeo clip “Génération of love”.
L’hi seguirà una sèrie de clips per INXS, Yazoo i Massive Attack. Cada vegada, escriu els escenaris, dona així una interpretació molt personal de la musica i de l’obra del artista.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z