Fatelier

Història: Publicitat per Dixor, al 1932.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z