Kuhn-Régnier, Joseph

Any naixement: 1873

Any de defunció: 1952

Nacionalitat: Francesa

Nascut a: Paris

Història: Pintor, dibuixant i caricaturista, alumne de Ferdinand Cormon a les Beaux-Arts de Paris. Va treballar per les revistes Vie Parisienne i Fantasio. Fa publicitats per la crema Floréïne i ilustarcions per llibres infantils del editor Fernand Nathan.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z