Andreï

Història: Publicitat per Piver, per les pólvores de 1951.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z