Albin-Guillot, Laure

Any naixement: 1879

Any de defunció: 1962

Nacionalitat: Francesa

Nascut a: Paris

Història:

Nascuda a Paris, reb una educació burgesa. Al 1901 es casa amb el doctor Albin-Guillot. Ajuda al seu marit amb fotografies dels seus preparats micoescopics. S'especializa en fotografia, i en 1932 es directora dels Archives photographiques des Beaux arts.

Al marge de la fotografia, dibuixa cartells publicitaris. Funda un arxiu fotografic dels monuments protegits de Paris al 1939. Es ritira la 1941 i mort a Paris al 1962.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z