Delachaussée, P.

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Rigaud, amb un ventall de Le Lilas de 1904.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z