Arnold, Van Gennep

Any naixement: 1873

Any de defunció: 1957

Història: Publicitat per Dixor, amb La Velouty .

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z