Alier Rech, Abel

Nacionalitat: Sudanès

Història: Pintor sudanès, creador i decorador de espais com el Maronouchi Walk Museum de Tokio. Un dibuix seu seveix per gravar el perfum de col·lecció de la casa Hèrmes de 1997.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z