Porta

Nacionalitat: Espanyola

Història: Publicitat per Floralia, amb Flores del Campo, del 1914.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z