Viardot, Gilbert

Any naixement: 1888

Any de defunció: 1965

Nacionalitat: Francesa

Història:

Dibuixant comic i comediant.

Publicitat per Estab. Bols, amb La Fixine, al 1920.

Firma

Creacions

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z