Vincent, René - René Mael, dit

Any naixement: 1879

Any de defunció: 1936

Nacionalitat: Francesa

Història: Fill de novel·lista, estudia arquitectura, fins que es troba amb J. de Masin que l'introdueix a l'edició publicitaria.
Dibuixant de premsa i decorador, treballa per diaris com "Le Rire", "Fantasio", "La Baïonnette", i per revistes com "La Vie parisienne", "L'Illustration", "Paris-Magazine", "Lectures pour tous", "Fémina", "Nos Loisirs".
Des de 1920 es converteix amb un cartellista prolific, signant amb els pseudonims Rageot, Dufour, René Vincent.
Publicitat per La Velouty de Dixor.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z