Viniguena, P. L.

Història: Publicitat per Lemoine, amb Pour moi seul, del 1928.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z