Polack, Robert

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Rigaud, amb un ventall de 1921, i per Marcel Frank, amb Escale, al 1938.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z