Mars-Trick

Història: Escriptor i dibuxant humoristic. Actiu entre els anys 1909 i 1955. Treballa per nombrosos diaris il·lustrats com “Pages folles”, “Le rire”, “L’intransigeant”,  “Parisiana”, ...

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z