Mérigeau, R.

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Grands Magasins du Louvre, amb Concerto, al 1947.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z