Jener, Julio

Nacionalitat: Catalana

Història: Publicitat per Perfumeria La Florida, de Eugeni Sarrá.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z