Fraeger, Fr.

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Violet, amb Pour Rêve, al 1926.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z