Estachy, Françoise

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Piver i Sauzé Frères al 1949.

Firma

Creacions

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z