Del Deveze, J.

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Lab. J. C. Ossola, amb Lait a Brunir.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z