Casas i Carbó, Ramon

Casas i Carbó, Ramon

Any naixement: 1866

Any de defunció: 1932

Nacionalitat: Catalana

Nascut a: Barcelona

Història: Neix el 4 de febrer de 1866 a Barcelona. Fill de una familia burguesa i pare “india”, amb fortuna feta a Cuba. Al 1877 abandona el batxillerat i passa a ser deixeble de Joan Vicens.Al 1881 es co fundador de la revista L’Avenç. Es trasllada a Paris i assisteix a classes de l’Academia de Carolus Duran.Al 1883 exposa el seu auto retrat al Salon des Champs Elysées i es acceptat a la Societé d’artistes françaises.Intercala les seves estades a Paris i a Madrid, amb exposicions a la Sala Pares, fent-se amic de pintors com Rusiñol, Barrau, Zuloaga.Al 1889 , al estiu fa un viatge per Catalunya amb carro, junt a Rusiñol. Al 1897 obren el local Els 4 Gats junt a Pere Romeu, Utrillo i Rusiñol. Tot un seguit de exposicions i viatges per Europa i Estats Units. Mor a Barcelona el 29 de febrer de 1932.Realitza cartels per Renaud Germain i Perfumeria Gorgot.

Firma

Links interès: http://usuarios.lycos.es/ramoncasas/

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z