Caplin, Pierre A.

Nacionalitat: Francesa

Història: Publicitat per Lucien Lelong al 1939.

Firma
Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z