De France, Sylvie

De France, Sylvie

Història: El seu ofici, es la creació al servei de la industria: la creació sobre la comanda i sobre la demanda. Un atansament creatiu molt complex, molt ric que crida als valors tan professionals com humans.
Avui amb dia pertany, amb alguns altres dissenyadors que fan referència, al univers del perfum. Es una sort, i això l’hi dona encara mes llibertat de expressió creativa. La seva sensibilitat, el seu peritatge l’hi dona cada dia una sensació de soltesa, de llibertat i de ganes d’arribar mes lluny, sense oblidar que la creació es construeix sempre sobre un replantejament, sempre en moviment, sempre a la escolta....

Links interès: http://www.sylviedefrance.com/

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z