Baquère, Jean-Pierre

Baquère, Jean-Pierre

Nascut a: Argenteuil

Nacionalitat: Francesa

Any naixement: 1949

Història: Jean-Pierre Baquère es una gran figura del vidre contemporani. Format en la tècnica del vidre a la flama en el si del seu taller familiar a Colombes, Jean-Pierre Baquère assegura la producció de les seves pròpies creacions, treballa en col•laboració amb altres creadors i contribueix a la transmissió activa del seu saber fer. Sota la flama, Jean-Pierre Baquère compon múltiples formes i inverteix, avui en dia en el mon del luxe realitzant series limitades de alta gama de flascons i joies. Apassionat, comparteix el talent amb altre creadors o alumnes fascinats per les capacitats artístiques de lo que s’anomena vidre de làmpada.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z