SAUZÉ FRÈRES

SAUZÉ FRÈRES

Història: Es bo recorda que MM. Sauzé Frères va ser un del primers perfumistes francesos que van crear els cartells publicitaris per Perfumeria.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z