SAMARITAINE, Grands Magasins de la  -PARIS-

SAMARITAINE, Grands Magasins de la -PARIS-

Història: Magatzem fundat al 1870 per Ernest Cognacq i la seva esposa Marie-Lousie Jay. El primer magatzem ocupaba la rotonda entre rue du Pont-Neuf i de la Monnaie. Al 1885, Cognacq contracta el arquitecte Frantz Jourdain per remodelar el immoble. El segon magatzem, a rue de la Monnaie es una estructura de quatre nivells, amb un pati cobert per cristalleries zenitals, es construeix entre 1905 i 1910. La seva decoració exterior amb estil Art Nouveau la realitzen el decorador Francis Jourdain, el pintor Eugène Grasset, el forjador Edouard Schenck i el ceramista Alexandre Bigot. Entre 1926 i 1928 s'engrandeix l'edifici, sota direcció del arquitecte Henri Sauvage, creant la façana actual del costat del Louvre. El tercer magatzem, construit per Joudain entre 1930 i 1933, delimitat per rue Rivoli, du Pont-Neuf i Boucher. Considerats com edificis protegits, actualment estan en proces de restauració.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z