ROBILLARD, J y Cia -Valencia-

ROBILLARD, J y Cia -Valencia-

Història:

El Barri Malva-rosa rep el seu nom de una flor. Al any 1848, el que era el jardiner major del Botànic, Félix Robillard, decideix comprar i rehabilitar una zona entre la platja i la horta de Valencia, para dedicar aquesta zona de tres kilòmetres de terreny per el conreu de un tipus de malva, per la seva fàbrica de essències. Aquesta malva, que era de color rosa, a part de servir de drenatge al terreny i absorbir l'humitat, produïa una essència molt fina que es utilitzava per fabricar fragàncies i perfums. Vicente Blasco Ibáñez havia comprat els terrenys de la finca a la Alcoholera Española por cinc-centes pessetes. A la Malva-rosa, Sorolla va pintar els seus quadres mes famosos de escenes a la platja. Junt a la Alcoholera hi havia la casa de perfums de Julio Robillard.
 

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z