FONT, J y Cª

FONT, J y Cª

Història: Fundada per Josep Font i Pagés i Josep Fornelio i Bartomeus. Font és el primer cognom associat al món de la perfumeria que es va instal·lar a Barcelona. A partir del 1823, aquest industrial va introduir i fabricar a la ciutat algunes fórmules procedents de França, on havia viscut amb anterioritat.
Juntament amb la perfumeria, es crea el Laboratori Farmacèutic Font, encarregat de la elaboració i creació dels sabons i desprès dels perfums i les pólvores.

Tots a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z